banner.png

Jongste jeugd

Junioren

Senioren

 

Inschrijvingsformulier

Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; je gegevens worden direct opgenomen in onze database. Er wordt op basis van de ingevoerde gegevens een inschrijfformulier naar je gemaild. Deze kun je uitprinten en per post versturen. Dit scheelt jou en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.

Schrijf je niet in als je nog twijfelt over een lidmaatschap. Op het moment dat de inschrijving door onze administratie is verwerkt ben je daadwerkelijk lid en dus contributie schuldig.

Als je voor het eerst lid wordt van onze vereniging dan worden de inschrijfkosten en de contributie in 1x geïncasseerd. De volgende jaren zal de contributie in 1x worden afgeschreven te weten op 1 september.

Wij zullen je mobiele nummer gebruiken om afgelastingen van wedstrijden aan je door te geven.

Door het invullen en insturen van het inschrijvingsformulier geef je toestemming voor het vastleggen van jouw persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Meer informatie over dit onderwerp vind je op onze Privacy Policy pagina.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De inning van contributie en inschrijfgeld bij nieuwe leden geschiedt uitsluitend per automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt in 1 of 2 termijnen afgeschreven.

 
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Hockey achtergrond
   
   
   
   
   
Vrijwilligers werkzaamheden
  De BMHV draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Iedereen wordt geacht een steentje bij te dragen op zijn of haar manier. Het invullen van onderstaande vragen is verplicht. Voor aspirant-leden beneden de 18 jaar dient deze informatie door de ouders te worden ingevuld.

 
   
   
   
   
   
Waar ben je goed in i.v.m. vrijwilligers taken en/of waar gaat je belangstelling naar uit?
  Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap en het in behandeling nemen van dit aanmeldingsformulier. Je kunt hieronder aangeven waar wij je voor kunnen benaderen. Voor aspirant-leden beneden de 18 jaar dient deze informatie uiteraard door de ouders te worden ingevuld. De ouders zullen dan uiteraard benaderd worden voor de uitvoer van de vrijwilligers taak. Je bent verplicht om minimaal één keuze op JA te beantwoorden, anders zal inschrijven niet geaccepteerd worden.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Diploma's
  Hieronder kun je aangeven of je bepaalde relevante dilpoma's hebt

 
   
   
   
Opmerkingen
   
Ondertekening
  Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement en geeft toestemming voor het vastleggen van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie ook ons privacy beleid.

 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Hoofdsponsor

Shirtsponsors

Keepersponsor

Tophockey SponsorsClub Sponsors